?>

dusahoroskop.com

Informatie over eigendom en financiering

De dusahoroskop.com die verantwoordelijk is voor de Digitale Diensten of Inschrijfformulieren die u gebruikt of bezoekt, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken met betrekking tot die Digitale Dienst of Inschrijfformulier. De betreffende verwerkingsverantwoordelijken en hun publicaties staan hieronder vermeld, tezamen met hun contactgegevens.


Voor meer informatie: dusahoroskop.com


Arbitrage Funnel LLC, United States Tampa Florida 33602 601 Ashley DR STE 1100-93509


Wij hechten er belang aan om, als u een klacht of vraag heeft over privacy, daar samen met u een bevredigende oplossing voor te vinden. Mocht u menen dat wij u daarbij niet hebben kunnen helpen, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.