?>

dusahoroskop.com

Correctiebeleid

Ook factcheckers maken fouten. Daarom hanteert dusahoroskop.com de stelregel dat fouten ruiterlijk erkend en zo spoedig mogelijk hersteld worden. Dit gebeurt volgens de volgende richtlijnen:


Kleine onjuistheden en slordigheden (zoals grammaticale en typefouten) herstelt dusahoroskop.com zonder vermelding.


Substantiële fouten en informatie die leidt tot nieuwe inzichten, corrigeert dusahoroskop.com met expliciete vermelding. Dit varieert van kleine feitelijke fouten (zoals jaartallen en verkeerd geschreven namen) tot elementaire fouten (zoals persoonsverwisselingen of onjuiste cijfers).


De grens tussen kleine onjuistheden en substantiële fouten bepaalt dusahoroskop.com naar eigen inzicht.


De correctievermelding van substantiële fouten of informatie die leidt tot nieuwe inzichten, vermeldt dusahoroskop.com in de tekst van het betreffende bericht of in een update onderaan het betreffende bericht. Elementaire correcties maakt dusahoroskop.com ook bekend via de sociale media waarop het oorspronkelijke bericht is gedeeld.


Blijken substantiële fouten of onjuiste informatie in een op sociale media gedeeld bericht van dusahoroskop.com te staan, dan kan dusahoroskop.com ervoor kiezen dit bericht te verwijderen. dusahoroskop.com maakt dan melding van de reden voor verwijding van dat bericht.